13 AĞUSTOS 2019 SALI ANKARA 1 VE 2 ALTILISI

10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ ANKARA ALTILISI

8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE ANKARA 1 VE 2 ALTILISI

6 AĞUSTOS 2019 SALI ANKARA 1 VE 2 ALTILISI

İslami Bankacılık Ve Finans Yöntemleri

EKONOMİ, Faydali Bilgiler 17 Mayıs, 15:10'de eklendi


İslami bankacılık denilince aklımızda ilk uyanan ortak bir fikir olur. İslami bankacılıkta faiz konusuna olumsuz bakan, kişi veya işletmelerin kendi birikimlerini değerlendirebileceği, bir bankacılık sistemi oluşturulur. İslami bankacılığın ilk temelleri 1960’lı yıllarda atılmış ve 1985 yılında faiz katılım bankaları ortaya çıkmıştır. İslamiyet’in şartlarına uygun olmayan faizin haram olduğu görüşüne katılan insan sayısı günden güne arttığından katılım bankalarına olan talepte zaman içerisinde artış göstermektedir.

Ülkemizde İslami bankacılık adına kurulan 5 adet banka bulunmaktadır. Son zamanlar faiz konusuna sıcak yaklaşmayan insanlar tarafından da kreditörümü yapılmaktadır. İslami bankacılığın diğer mevcut bankalarda farkı ise faizsiz işlem yapıyor olmasıdır. İslami bankacılık sunduğu ürün ve hizmetlerin faizsiz olmasına dikkat eden kullanıcılara ne gibi hizmetler sunduğuna ve bu hizmetleri sunarken izledikleri yollara bir bakalım.

Mudarebe

Bu kavram emek ile sermayenin bir araya getirilerek oluşturulduğu faizsiz bir yöntemdir. Bu yöntemde banka ortaklığın tamamını karşılar.

Müsareke

Müsareke yapı ve işleyiş olarak mudarebeye yakınlık gösterir. Ancak banka ortalığın bir kısmını karşılar.

Murabaha

İslami bankacılıkta sıklıkla kullanılan ve müşterilerinde talep ettiği bir yöntemdir. Bu yöntemde maliyet ile kar payının toplamı olarak kullanılmaktadır. Murabahanın bu şekilde uygulanıyor olması İslami şartlara uygunluk gösterir. Aynı zamanda tarafların maliyet ile kar payının toplam tutarı ile ilgili mutlaka görüşüne başvuru yapılır. Murabaha yönteminde direk satış uygulaması söz konusu olur.

İcare (Kiralama)

İslami bankacılıkta icare yani kiralama yöntemi diğer bankalarla hemen hemen aynı yöntemlerle uygulanır. İslami bankacılıkta kiralamanın oldukça büyük bir yeri vardır. Bu kavramı şu örnek ile açıklamamız mümkündür. Bir kredi çektiğinizi düşünün. Alacağınız malın normal prosedürde banka tarafından ipoteği söz konusu olacak siz bu süreçte malı kullanırken mülkiyet hakkı bankada kalacaktır. İcare yönteminde ise ödemelerinizi tamamladıktan sonra malın sahibi olmanız gibi bir durum vardır.

Selem

İslami bankacılıkta selem bir emtianın yani malın veya sunulacak hizmetin peşin olarak ödemesinin yapılması ve İslami banka tarafından konulan süre zarfında ödemesini sağladığımız mal ya da hizmetin satışının yapılamaması bu süre sonrasında gerekli işlemleri yapma yetkisinin müşteriye geçmesi anlamına gelmektedir. Bu süre içersin şayet müşteri mal veya hizmetle ilgili işlem yapacak olursa faiz uygulamasına karışmış anlamına gelir.

Teverruk

İslami bankacılığa göre teverruk diğer mevcut bankaların yapılandırma işlemi ile benzerlik gösterir. Ancak teverruk yönteminle müşterinin mevcut borcu üzerinden işlem yapılmadan müşteriye nakit para desteği sağlanır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.