13 AĞUSTOS 2019 SALI ANKARA 1 VE 2 ALTILISI

10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ ANKARA ALTILISI

8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE ANKARA 1 VE 2 ALTILISI

6 AĞUSTOS 2019 SALI ANKARA 1 VE 2 ALTILISI

Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

EKONOMİ, Faydali Bilgiler 17 Mayıs, 15:17'de eklendi


Günümüz şartlarında isçinin ve işverenin haklarının kanunlarca güvence altına alındığı aşikâr. Gerek işveren olsun, gerekse isçi yaşayabileceğimiz tüm süreçleri yönetebilmemiz için haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Haberimizde Hem isçiyi hem de işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı konusunu işleyeceğiz. Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır sorularına yanıt arayacağız.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatının tarihçesine kısaca değinmek gerekirse bu uygulamanın ilk kez Fransa da ortaya çektiğini söyleyebiliriz. Günümüz çalışma koşullarında ülkemizde de 1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren bu uygulama bulunmaktadır. Hukuki bir terim olan kıdem tazminatı 4857 sayılı is kanununda açıklanmaktadır ve kısaca isçinin çalıştığı sure boyunca verdiği emeğin parasal karşılığı olarak işveren tarafından ödenen yasayla da güvence altına alınmış toplu ödeme olarak ifade edilebilir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı alabilmeniz için öncelikle çalıştığınız iş yerinde sigortalı olarak çalışmalı ve 1 yıllık sureyi doldurmanız gerekir. Bu şartları sağladıktan sonra kıdem tazminatı kazanmaya hak kazandınız demektir. Hesaplama isçinin çalıştığı yılbaşına bir brüt ücret ayrıca ne kadar sosyal hakki varsa bunların toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Kullanılmayan yıllık izinler varsa ödenmemiş mesai ücretleri bulunuyorsa bunlarda ödeme tutarına dâhil edilir. İşten çıkış sonrası ödenmeyen kıdem tazminatı hâksiz is akdinin fesih edilmesi gibi durumlarda isçinin kuruma ya da işverene dava açma hakki vardır. Haksız is akdi feshi durumunda dava suresi takip eden 1 aylık sure içerisinde iken ödenmeyen kıdem tazminatı ile ilgili 5 ila 10 yıl arası dava açma hakki bulunmaktadır. İşe iade vasi açmakta başka bir yoldur.

İsçinin isten çıkarılma nedeni tazminatı etkilemektedir. Bu noktada etkileyici olan unsur is akdi fesih belgesinde belirtilen neden ile ilgilidir. Bununla ilgili olarak is kanunun ilgili maddeleri incelenebilir. Konu ile ilgili net bir bilgiye ulaşmak için uzman görüsü alınabilir. Uzamanlar is davalarına bakan avukatlar olacaktır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.